Stichting Amp Smit

Begin 2003 werden er contacten gelegd tussen belangstellenden voor het werk van de beeldend kunstenaar Amp Smit (1903-1976) en enkele familieleden van de kunstenaar. Beide groepen waren van mening dat de tijd rijp was voor een uitgebreid onderzoek naar leven en oeuvre van deze kunstenaar. Dit gebundeld enthousiasme heeft op 23 januari 2004 geleid tot de oprichting van de Stichting Amp Smit.

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel om het leven en werk van de beeldend kunstenaar Antonie Theodorus (Amp) Smit in de breedst mogelijke zin onder de aandacht te brengen bij kunsthistorici, kunstliefhebbers en verzamelaars. Het organiseren van een overzichtstentoonstelling en het uitgeven van een boek over zijn leven en werk is dan ook een belangrijke doelstelling. Het inventariseren van het grote oeuvre van de kunstenaar en het toegankelijk maken van het familiearchief behoren daarom tot de taken die de stichting zich heeft opgelegd. In sommige gevallen is het werk van de kunstenaar in slechte staat van conservering. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om het werk voor de toekomst te bewaren.

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel de kunst & nalatenschap van Amp Smit onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter Tijmen Smit

Secretaris Ronald Sanders

Penningmeester Marianne Sanders

Ere Lid Marianne Smit Weber

Middelen

De Stichting heeft beperkte middelen. Uit de geworven giften middels de Vrienden van Amp Smit worden de kosten gedragen.

Steun

U kunt de Stichting steunen door ‘Vriend’ (link) te worden dan wel een gift te doneren. Vrienden van de Stichting steunen de Stichting Amp Smit om haar doelstelling te verwezenlijken: ‘Het doen van onderzoek naar leven en werk van Amp Smit. Daarover publiceren en het werk van Amp Smit bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht brengen.’ Uw vriendengift is welkom op NL97ASNB0708941958 t.n.v. Stichting Amp Smit.

Verkoop

Er is geregeld werk van Amp Smit welke aangeboden wordt via Markplaats.nl, Catawiki.nl en  Ebay.com.