Site Overlay

Stichting Amp Smit

Welkom

De stichting stelt zich ten doel om het leven en werk van beeldend kunstenaar Antonie Theodorus (Amp) Smit in de breedst mogelijke zin onder de aandacht te brengen bij kunsthistorici, kunstliefhebbers en verzamelaars. Het organiseren van een overzichtstentoonstelling en het uitgeven van een boek over zijn leven en werk is dan ook een belangrijke doelstelling. Het inventariseren van het grote oeuvre van de kunstenaar en het toegankelijk maken van het familiearchief behoren daarom tot de taken die de stichting zich heeft opgelegd. In sommige gevallen is het werk van de kunstenaar in slechte staat van conservering. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om het werk voor de toekomst te bewaren. De stichting stelt zich ten doel de kunst en nalatenschap van Amp Smit nieuwe betekenis en waarde toe te kennen voor de huidige tijd vanwege de diepgang en onzelfzuchtigheid van zijn werk. 

Bestuur

Begin 2003 werden er contacten gelegd tussen belangstellenden voor het werk van de beeldend kunstenaar Amp Smit (1903-1976) en enkele familieleden van de kunstenaar. Er was gebleken dat de kenners en verzamelaars van zijn werk bij Plateelbakkerij Zuid-Holland geen weet hadden van de enorme ontwikkelingen die Amp Smit na 1930 had doorgemaakt. En de kenners van zijn latere werk als schilder hadden veelal geen idee van het inmiddels beroemd geworden plateel van Amp. Beide groepen waren van mening dat de tijd rijp was voor een uitgebreid onderzoek naar leven en oeuvre van deze kunstenaar. Dit gebundeld enthousiasme heeft op 23 januari 2004 geleid tot de oprichting van de Stichting Amp Smit. En als belangrijkste resultaat was er een grote overzichtstentoonstelling in museum Gouda in 2016.

Tijmen Smit

Bestuursvoorzitter

Ronald Sanders

Secretaris bestuur

Marianne Sanders

Bestuurslid

Marianne Smit Weber

Bestuurslid

Miarca Smit

Bestuurslid

Boris de Ruiter

Bestuurslid

Anton smit

Penningmeester

Steun

U kunt de Stichting steunen door ‘Vriend’ te worden en eenmalig of jaarlijks een gift te doneren; liefst met vermelding van uw mailadres. Vrienden van de Stichting steunen de Stichting Amp Smit om haar doelstelling te verwezenlijken: ‘Het doen van onderzoek naar leven en werk van Amp Smit. Daarover publiceren en het werk van Amp Smit bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht brengen.’ Uw gift is welkom op:

 DE 1610 0110 0122 3313 7600 t.n.v. A Smit.